UU Djursland
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Specialskoler/-klasser

Specialskole

Pindstrupskolen er Syddjurs Kommunes specialskoletilbud til børn, hvis behov for særlig støtte ikke kan tilgodeses i den almindelige folkeskole.

Specialcentret har kapacitet til 70 elever, og der tilbydes undervisning inkl. socialpædagogisk aktiviteter i 0. - 9. kl. baseret på folkeskolens fagrække med mulighed for afgangsprøver efter 9. kl.

Visitation til skolen varetages af et visitationsudvalg bestående af PPR-leder og skolechef. Visitationen foretages på baggrund af en PPR undersøgelse, samt en vurdering og indstilling fra elevens skole og i tæt samarbejde med eleven og forældrene.

Målgruppen for centret er børn, hvis kognitive niveau er inden for normalområdet, men også børn med svingende funktionsniveau - børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsproblemer, social/emotionelle vanskeligheder, autismespektret og adhd.

Skolens åbningstid er fra kl. 6.30 - 17 inkl. SFO og en skoledag fra kl. 8 - 14.30. Der undervises i små hold med både lærere og pædagoger.

Der henvises til skolens hjemmeside her.

Specialklasse

Der er flere skoler i Syddjurs Kommune som har specialklasser, visitation hertil foretages af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i samarbejde med forældre.

Skoler med specialklasser:

UU Djursland  •  Østerbrogade 67F  •  8500 Grenaa  •  Tlf. 8959 2966  •  uu@uu-djursland.dk  •  www.uu-djursland.dk  •  EAN nr. 5798004401279  •  CVR nr. 29189986